تماس با ما

آدرس:
خراسان جنوبی، قاین، خیابان امام خمینی، امام خمینی ۱، کوچه آهنگران، طبقه فوقانی موسسه خیریه قائم ال محمد

تلفن و فکس:

۰۵۶۳۲۵۲۷۷۷۵

مدیر طرح:

۰۹۱۵۳۶۳۳۳۲۵

Email:nourbakhsh@4roosta.ir

نقشه