تیم اجرایی طرح
426212868_207897_12778353763653602002

غلامرضا خالقی

نماینده جامعه نیکوکاری ابرار در قاین

سید ناصر نوربخش

مدیر طرح

naser.nurbakhsh@yahoo.com

۰۹۱۵۳۶۳۳۳۲

فاطمه سادات صدیقی

مسئول حوزه بانوان و مطالعات صنایع دستی

محسن سلیمی فرد

مسئول مطالعات میدانی کشاورزی

mohsen.salimifard@gmail.com

photo547226112966633946رضا بهروان

مسئول مطالعات اسنادی کشاورزی و مشاور

behravan26@yahoo.com

425721352_210225_10121830091719579324

حسین آذرکیش

مسئول مطالعات منابع طبیعی

hossein2ir@gmail.com

803729685_107824_13957739254473625742

محمد بهاری

مطالعات دامداری

مریم خاکسار نژاد

کارشناس امور اداری

Maryam.khaksarnejad89@gmail.com

425705315_210467_5747351165990329986

سید اسماعیل ایوب نژاد

مسئول روابط عمومی

ayyiubnezhad@gmail.com

۰۹۱۵۷۴۰۹۲۰۴

photo358635443324037106

سید ضیا صدیقی

مسئول امور مالی و پشتیبانی

ناهید باوفا

تسهیلگر

سعید بنی اسدی

تسهیلگر

 

 

.

.

.