معرفی جامعه نیکوکاری ابرار

جامعه نیکوکاری ابرار یک سازمان مردم نهاد، غیر دولتی و غیر انتفاعی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. این جامعه نیکوکاری نهادی غیرانتفاعی، مستقل و مردم نهاد است که با هدف بسیج منابع اعضاء و تشکلهای اتاق بازرگانی سراسر کشور و سایر اقشار جامعه و هدایت فعالیت های خیریه صاحبان کسب و کار و همچنین توسعه و گسترش فعالیتهای عام المنفعه شکل گرفته است.
جامعه نیکوکار ابرار وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۹ با مجوز رسمی اتاق ایران بعنوان یک تشکل ثبت گردیده و با حمایت مادی و معنوی فعالان اقتصادی و هیات رئیسه اتاق ایران آغاز به کار نمود.
این جامعه نیکوکاری با دو رویکرد حمایت تحصیلی از دانش آموزان و ایجاد اشتغال، کارآفرینی در روستاها و مناطق محروم، به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود بدور از هرگونه طیف بندی های سیاسی در جامعه پرداخته و همواره به این می اندیشد که هیچ دانش آموز مستعدی نباید به دلیل مشکلات مادی، از تحصیل باز ماند و با شعار رسیدن به یک رفاه اجتماعی حق مسلم همه دانش آموزان مستعد و کوشا ست قدم در این راه نهاده است.

در زمینه توسعه روستایی جامعه نیکوکاری ابرار طرح توسعه پایدار روستای محمد آباد پسکوه قاین را در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ در دست اجرا داشته است و هم اکنون علاوه بر خراسان جنوبی  در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان نیز طرح هایی را برای توسعه روستایی دارد.

اشنایی با جامعه نبکوکاری ابرار

آشنایی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b1