جلسه با رییس اداره جهاد کشاورزی قاین

جلسه مشترک با آقای سجادی رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان قاین

سجادی مدیر جهاد کشاورزی قاین درحوزه کشاورزی و دامداری اعلام همکاری نمود.
در جلسه ای که با حضور اقایان سجادی و نوربخش برگزار شد اهداف طرح تبیین و مقررشد که جهاد کشاورزی در فاز مطالعاتی طرح با در اختیار گذاشتن اطلاعات و توان کارشناسی همکاری نماید.
سجادی خواهان اجرای طرح های بی نیاز به اب در روستاهای هدف شد.