روستای خونیک تجن

معرفی روستای خونیک(خونیک تجن)

هنگامی که از طریق جاده ای که به روستای شیرمرغ می رود چهل و پنج کیلومتر از قاین دور می شویم به روستای خونیک می رسیم.

حدود ده درصد از ابنیه این روستا را خانه هایی تشکیل می دهد که چند نسل از مردم این روستا را در خود پروریده اند و الآن دیگر قدیمی محسوب می شوند.

روستای خونیک هوای نسبتاً سردی دارد اما با این وجود ۱۵۸ نفر را در دامان گرم خود جای داده است.
ادامه خواندن