روستای خونیک

کاشت آزمایشی گونه های جدید گیاهی

در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه، جلساتی جداگانه در چهار روستای مورد هدف برگزار شد که در آن اعضای شورای دهیاری و بزرگان روستا حضور داشتند.

در این جلسات در مورد کاشت انغوزه، انجیر و گل محمدی تصمیم گیری شد. همچنین مقرر شد که طی امسال و بهار سال آینده آموزش هایی در این زمینه به افراد و کسانی که مشتاق هستند داده شود و شورای روستای خونیک متعهد شد تا برای کاشت انغوزه یک هکتار زمین در اختیار کشاورزان قرار دهد.

در ادامه تسهیل گر این طرح محسن سلیمی فرد افزود:دلیل نبود آموزش های مناسب و عدم آگاهی اهالی از مزایای بهره برداری انغوزه و قابلیت های درآمد زایی این محصول؛ از فرصت خدادادی خود را محروم کرده اند.

معرفی روستای خونیک(خونیک تجن)

هنگامی که از طریق جاده ای که به روستای شیرمرغ می رود چهل و پنج کیلومتر از قاین دور می شویم به روستای خونیک می رسیم.

حدود ده درصد از ابنیه این روستا را خانه هایی تشکیل می دهد که چند نسل از مردم این روستا را در خود پروریده اند و الآن دیگر قدیمی محسوب می شوند.

روستای خونیک هوای نسبتاً سردی دارد اما با این وجود ۱۵۸ نفر را در دامان گرم خود جای داده است.
ادامه خواندن