طرح ت

جلسه مشترک با آقای حسینی رییس کمیته امداد امام خمینی قاین

حسینی مدیر جدید کمیته امداد امام خمینی بر تداوم همکاری با جامعه نیکوکاری ابرار تاکید کرد.

در جلسه ای که با حضور آقایان خالقی، نوربخش و خانم صدیقی با مدیر کمیته امداد برگزار شد خدمات کمیته امداد در حوزه اشتغال و کارآفرینی تشریح شد.
حسینی از حضور ابرار در منطقه استقبال و برای همکاری مشترک اعلام آمادگی کرد