نعیمی رییس اداره آب منطقه ای قاین

جلسه مشترک با آقای نعیمی رییس اداره آب منطقه ای شهرستان قاین

اداره آب منطقه ای شهرستان قاین برای انجام مطالعه کارشناسی قنوات روستاهای هدف طرح اعلام آمادگی کرد.

در جلسه مشترک با رئیس امور آب منطقه ای شهرستان قاین، نعیمی ضمن تبیین وضعیت بحرانی منابع آبی منطقه، خواستار مشاغل جایگزین کشاورزی شد.
لازم به ذکر است روستاهای هدف طرح فاقد چاه عمیق بوده و بسیاری از قنات ها کم آب یا بی آب شده است.
مطالعه وضعیت منابع آبی به منظور امکان سنجی احیا آن از جمله فعالیت های طرح است.